เทศกาลชมดอกชิบะซากุระ ภูเขาไฟฟูจิ

สำนักงานเทศกาลชมดอกชิบะซากุระ ภูเขาไฟฟูจิ โทรศัพท์.+81-555-89-3031

ระยะเวลา

15 เมษายน ถึง 28 พฤษภาคม 2017
8:00~17:00

แกลเลอรี่รูปภาพ

แกลเลอรี่รูปภาพ