เทศกาลชมดอกชิบะซากุระ ภูเขาไฟฟูจิ

สำนักงานเทศกาลชมดอกชิบะซากุระ ภูเขาไฟฟูจิ โทรศัพท์.+81-555-89-3031

ระยะเวลา

16 เมษายน ถึง 29 พฤษภาคม 2016
8:00~17:00

ไปเที่ยวภูเขาไฟฟูจิกันเถอะ!