เทศกาลชมดอกชิบะซากุระ ภูเขาไฟฟูจิ

สำนักงานเทศกาลชมดอกชิบะซากุระ ภูเขาไฟฟูจิ โทรศัพท์.+81-555-89-3031

Shibazakura Festival in 2016 ended.

ไปเที่ยวภูเขาไฟฟูจิกันเถอะ!