เทศกาลชมดอกชิบะซากุระ ภูเขาไฟฟูจิ

สำนักงานเทศกาลชมดอกชิบะซากุระ ภูเขาไฟฟูจิ โทรศัพท์.+81-555-89-3031